நவம்பர் 2013 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 3: கணினியின் தரவுகள் எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை கண்டாய்வதுடன் அவற்றை எண்கணித மற்றும் தர்க்க செயற்பாடுகளின் அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்வார்(Different Number Systems Used In computer)

சனி, நவம்பர் 23, 2013 0
    3.1   எண்ணெழுத்து தரவுகள் கணினியில் எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப்படுகின்றது என்பதைப் பகுப்பாய்வு   செய்வார். ...
Read More

தேர்ச்சி 2: நவீன கணினியின் செயற்றிறனை விபரிப்பதற்கும், ஒப்பீடு செய்வதற்கும் ஏற்புடைய வகையில் கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியை ஆராய்வார்(Evolution Of Computers)

வெள்ளி, நவம்பர் 22, 2013 0
2.1   கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய  மைல்கற்களின் அடிப்படையில் கணினி   பரம்பரையைப்  பகுப்பாய்வு செய்வார் ...
Read More

தேர்ச்சி 1: இன்றைய அறிவுபூர்வமான சமூகத்தில் ICT யின் மூல எண்ணக்கருக்களை அதன் பங்களிப்பையும் பிரயோகத்தையும் மையமாகக் கொண்டு ஆராய்வார்.(Basic Concept of ICT)

வியாழன், நவம்பர் 07, 2013 0
1.1 தகவலையும் அதன் சிறப்பியல்புகளையும் அடிப்படைக் கூறுகளையும் நுணுகி ஆய்வார்(Investigate the Basic building blocks of informationand th...
Read More

A/L ICT பாடத்திட்டம் (A/L ICT Syllubus)

வியாழன், நவம்பர் 07, 2013 0
தேர்ச்சி 1:   இன்றைய அறிவுபூர்வமான சமூகத்தில் ICT யின் மூல    எண்ணக்கருக்களை  அதன் பங்களிப்பையும் பிரயோகத்தையும்மையமாகக் கொண்டு ஆ...
Read More

Pages