பிப்ரவரி 2014 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்கும் 3 வழிகள் (3 Ways of Making Money Online)

புதன், பிப்ரவரி 12, 2014 0
இணையம் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு ஊடகமாக இருக்கின்றது ஆனல் அதற்கு கடின உழைப்பும் பொறுமையும் தேவை. அதிகம் பேர் இணையத்தில் விரைவாக பணம் சம்பாத...
Read More

இணையத்தில் உழைக்க வழி செய்யும் விளம்பர இணையத்தளங்கள் (Few Advertisement Programs for Bloggers)

செவ்வாய், பிப்ரவரி 11, 2014 2
வீட்டிலிருந்துகொண்டு இணையத்தில் உழைக்கலாமா? நம்மில் நிறையப்பேர் வழி தேடிக்கொண்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு உதவலாம் என்றுதான் இதை பிரசுரிக்கினற...
Read More

துருக்கியில் இயற்கையாக பாறையில் அமைந்த நீர்த்தடாகம் (Turkey Natural Rock Pools)

செவ்வாய், பிப்ரவரி 11, 2014 0
முற்றிலும் மாறுபட்ட வேற்றுக்கிரக நிலவமைப்பில் துருக்கியின் கிரேக்க உரோம புராதன நகரமாகிய கிராபொலிஸில் இயற்கையாகவே பாறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ந...
Read More

தேர்ச்சி 7.6: மாறிகள் மற்றும் இயக்கிகள் (Python Variable and Operators)

வெள்ளி, பிப்ரவரி 07, 2014 1
Tuple இது ( ) இனுள் , வினால் பிரிக்கப்பட்ட பெறுமானங்களை கொண்டிருக்கும் . இவ்பெறுமானங்கள் அல்லது தரவுகள் வித்தியாசமான தரவு வகைக...
Read More

Pages